Konference

Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Ústav hudební vědy, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, Ústav teorie hudby, Prague Shakuhachi Festival, komuso.cz a Občanské sdružení 108Hz vyzývají k účasti na mezinárodním muzikologickém kolokviu

SHAKUHACHI: ZVUK OSVÍCENÍ

Jaký byl historický, mytologický a jaký je současný způsob užívání japonské flétny shakuhachi jakožto duchovního nástroje? Jaká je úloha zvuku v různých duchovních praxích? Jak k nástroji přistupují hledači osvícení a jak hudebníci?

Jedna z ikon japonských tradic – mysteriózní flétna shakuhachi překračuje hranice duchovního a profánního. Tento fakt někdy způsobuje rozkoly mezi jednotlivými hráči, kteří k nástroji přistupují z té či oné perspektivy.

Shakuhachi se stala globálním fenoménem a ve všech svých aspektech také předmětem skutečně mezinárodního vědeckého bádání. Zvláštním hostem letošní konference bude Daisetsu Kosuge, spoluzakladatel společnosti pro výzkum Fuke shakuhachi Komuso Kenkyu-kai a opat chrámu Hoshin-ji, jehož keynote doplní ostatní historické, etnomuzikologické a hudebně teoretické příspěvky. Jelikož si uvědomujeme závažnost a obecnou platnost předeslaného tématu, rádi uvítáme konferenční příspěvky i z jiných hudebních oblastí, které se potýkají s obdobnými problémy. Stejně tak jsou vítány případové studie zabývající se diskutovanou problematikou.

Všechny aspekty flétny shakuhachi od kulturně-antropologických až po ty přísně musikologické jsou vítanou tématikou referátů i diskusních příspěvků pro uvedené kolokvium, jehož garantem je Ústav teorie hudby HAMU v Praze, a které proběhne jako součást Prague Shakuhachi Festivalu 2015 ve dnech 21. až 25.8.2015 v prostorách Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague), Malostranské nám. 13, 118 01 Praha 1.

Zájemce o aktivní účast prosíme do 31.7.2015 zaslat v elektronické podobě na adresu tajemníka kolokvia –  Jakub Míšek  jkb.misek@gmail.com (v kopii také na adresu matousek@shakuhachi.cz):

  1. Stručný abstrakt příspěvku (max. 1 normostrana)
    2. Informace o autorovi (jméno, adresa, instituce, ve které působí a eventuálně aktuální foto)
    3. Požadavky na nutné technické vybavení pro prezentaci (místnost je vybavena CD, DVD přehrávačem a data-projektorem)

Standardní délka presentace referátu je 20 minut, následujících 10 minut je rezervováno pro diskusi. Jazykem kolokvia je angličtina (v nezbytných případech organizátoři zajistí překlad z japonštiny).

Organizační výbor:

Doc.Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. matousek@shakuhachi.cz  (ÚHV FF UK a ÚTH HAMU)
Jakub Míšek  jkb.misek@gmail.com