Kurzy

Předfinální verze rozvrhu je již dostupná. Prague Shakuhachi Festival nabízí široký výběr masterclasses a úvodních kurzů na rozličné japonské tradiční nástroje vedených špičkovými hudebníky. Abychom podpořili setkávání studentů-hudebníků s dalšími hudebními nástroji a kontexty od roku 2013 začleňujeme do naší nabídky i mimořádný kurz na jeden z unikátních nástrojů světového kulturního dědictví. Po těreminu Pamelie Kurstin do Prahy zavítá Dušan Holík mistrovský hráč a výrobce slovenských fujar. Jsme toho názoru, že nehledě na úroveň schopností studenta je vždy nejlepší učit se od skutečného mistra. Proto nejen masterclasses ale i úvodní “hands on” kurzy pro úplné začátečníky jsou vedeny mistrovskými hráči. Již devět let pracujeme na zkvalitňování struktury kurzů a rozšiřování spektra nabízených žánrů a dovedností. Každý rok se snažíme optimalizovat učební časy a počet vyučovaných skladeb a zároveň seznamovat naše studenty s příbuznými tematickými okruhy skrze workshopy a přednášky. Nově je ve festivalové nabídce takzvaný SUPER PASS, který umožňuje účastnit se kurzů všech nástrojů. V pátek 21. srpna odpoledne začnou kurzy představením všech učitelů na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění (HAMU). Letos se snažíme přistoupit ke zvuku a hudbě na více bazální úrovni. Z toho důvodu bude v sobotu 22. srpna se bude odehrávat rozsáhlý soundwalk spojený s koncerty a meditacemi, které povede zenový mistr Daisetsu Kosuge (klasické hudební lekce budou probíhat pouze v omezené míře). Doufáme, že tímto se nám podaří lépe nastavit pozornost a prožívání zvuku našich studentů. Od neděle 23. bude počet hudebních lekcí opět vysoký a tak to bude pokračovat až do úterního večera 25. srpna, kdy festival končí studentským koncertem. Každý účastník jakéhokoli kurzu zajištěným Prague Shakuhachi Festivalem má volný vstup na všechny festivalové koncerty a přednášky. Členové programu PSF Friends mají 30% slevu z ceny masterclass, které se přejí zúčastnit. Můžou také pozvat jednoho ze svých přátel, aby se zdarma zúčastnil jakéhokoli “hands on” kurzu. Více informací o jednotlivých kurzech níže.

SHAKUHACHI MASTERCLASS

Shakuhachi Masterclass je nejvyhledávanější výukovým kurzem PSF. Je zaměřen na hráče na shakuhachi všech úrovní překračujících úroveň úplného začátečníka. Vysoký počet učitelů zajišťuje široký výběr žánrů a úrovní na nichž budou jednotlivé skladby vyučovány. Na své si přijdou začátečníci tak i velmi pokročilí hráči. Výuka probíhá v malých skupinách a studenti si navíc mohou dohodnout individuální lekci s jejich učitelem (tato lekce je zahrnuta v ceně masterclass). Přestože nabízíme mnoho žánrů, zároveň se snažíme omezit počet skladeb, které jsou vyučovány, abychom vám umožnili poznat konkrétní skladby do jejich nejmenších detailů. Jako jediný festival na světě nabízíme kurz zaměřený na shakuhachi a elektroniku. Učitelé: Kuniyoshi Sugawara – bude vyučovat soudobé a klasické skladby Christopher Yohmei Blasdel – bude vyučovat Kinko ryu honkyoku Gunnar Jinmei Linder – bude vyučovat sankyoku Jim Franklin – bude vyučovat honkyoku ve stylu Katsuyi Yokoyamy Chikushinkai KSK a elektroakustickou hudbu (PureData; více informací – v angličtině)

Jean-François Lagrost – bude vyučovat skladby Tozan ryu a soudobou hudbu

Vlastislav Matoušek – bude vyučovat své vlastní aleatorické skladby Daisetsu Kosuge – bude vést meditace za-zen   Přijďte připraveni a po vyplnění přihlášky si stáhněte noty a nahrávky vyučovaných skladeb! Členové programu PSF Friends mají 30% slevu z ceny tohoto kurzu.

KOTO MASTERCLASS

Exklusivní masterclass vedená mistrovskými hráči Kikuchi Naoko a Kikuo Yujim. Dostupnost tohoto kurzu je pouze osm studentů. Neváhejte s přihláškou. Naoko Kikuchi – bude vyučovat moderní a současné skladby Yuji Kikuo – bude vyučovata tradiční skladby stylu jiuta Členové programu PSF Friends mají 30% slevu z ceny tohoto kurzu.

SHAMISEN MASTERCLASS

Exklusivní masterclass vedená mistrovským hráčem Kikuo Yujim. Dostupnost tohoto kurzu je pouze jeden až dva studenti. Neváhejte s přihláškou. Členové programu PSF Friends mají 30% slevu z ceny tohoto kurzu.

“HANDS ON” KURZ SHAKUHACHI PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tento kurz je připraven pro ty, kteří se chtějí naučit základy hry na shakuhachi. Vedoucí kurzu je vynikající hráčka na ji-nashi shakuhachi Kiku Day. Pokud nemáte vlastní nástroj, máme několik nástrojů, které vám můžeme zapůjčit. Členové programu PSF Friends mohou pozvat jednoho ze svých přátel, aby se tohoto kurzu zdarma zúčastnil.

“HANDS ON” KURZ KOTO PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tento kurz je připraven pro ty, kteří se chtějí naučit základy hry na koto pod vedením Kikuchi Naoko. Účastníci tohoto kurzu mohou využít festivalový nástroj. Členové programu PSF Friends mohou pozvat jednoho ze svých přátel, aby se tohoto kurzu zdarma zúčastnil.

“HANDS ON” KURZ SHAMISEN PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tento kurz je připraven pro ty, kteří se chtějí naučit základy hry na shamisen pod vedením Yuji Kikuo. Účastníci tohoto kurzu mohou využít festivalový nástroj. Členové programu PSF Friends mohou pozvat jednoho ze svých přátel, aby se tohoto kurzu zdarma zúčastnil.